Stöd och matchning för dig som söker arbete eller vill studera?

Stöd och matchning vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedling och vill ha hjälp med att snabbt komma igång med arbete eller studier.

Hur hjälper vi dig?

 • CV och personligt brev
 • Utveckla ditt nätverk
 • Skapa rutiner och ge motivation i vardagen
 • Öka dina färdigheter inom arbete via praktik
 • Hitta och leta arbete eller utbildningar
 • Studie- & yrkesvägledning
 • Personlig coaching

Allt detta tillhandahåller vi kostnadsfritt!

Vem kan söka till oss?

Tjänsten vänder sig till dig som är arbetssökande och passar in på något av följande:

 • Varit arbetslös en längre tid
 • Saknar gymnasieutbildning
 • Har funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga
 • Är född utanför Europa
 • Är Ungdom
 • Är mellan 55-64 år
 • Saknar yrkesinriktad utbildning
 • Utbildad/har arbetat inom ett yrke med hög arbetslöshet
 • I behov av kunskap om hur man söker jobb
 • I behov av nätverk av arbetsmarknaden
 • I behov av att bredda sitt arbetssökande till fler orter eller fler yrken