Om oss

PREO SWEDEN AB

Preo Jobbstart är en del av Preo Sweden AB. I Preo Sweden finns kunskaper och erfarenheter kring affärsutveckling. Bolaget andas nyskapande och förverkligande av affärsidéer och projekt, det var så vår resa började.

Kompetenser inom IT, ekonomi och projektledning fanns från start. Därför började Preo med utveckling av hemsidor som senare skalades upp till utveckling av appar för smartphones. Primärt hjälpte vi nystartade företag med deras digitala närvaro på nätet samtidigt som vi arbetade med våra egna innovationer.

VINNOVA

2011 och 2012 var Preo projektledare för Vinnovas utlysning: Digitala innovationer i Järva och Digitala Stockholm. Båda projekten handlade om att ta fram och utveckla en affärsidé till färdig produkt tillsammans med ungdomar från Järvafältet.

Utifrån dessa erfarenheter utvecklade vi våra egna metoder kring hur man snabbt och effektivt startar eget företag, hur man använder innovation som en verktyg för att motverka utanförskap, skapa motivation och målsättningar. Dessa metoder ledde till att våra ungdomar snabbt kom ut till arbete eller studier.

Här föddes idén om att hjälpa andra människor oavsett bakgrund.

Ett hållbart samhälle

Vi tror på alla människors lika värde och förmåga. Alla människor har sin roll i samhället oavsett förutsättningar.

Vi motverkar utanförskap och sociala begränsningar för att skapa ett inkluderande samhälle. Vi använder entreprenörskap i allt vi gör som ett verktyg för att skapa tillväxt.

Vi anser att en lycklig människa presterar mycket bättre. Därför jobbar vi även med att stärka individens förutsättningar, nätverk, kunskap och självförtroende.

Individen, företagen och samhället är de stora vinnarna.

En pålitlig partner

Preo har utvecklats till att bli en aktiv och engagerad partner som är med från start till slut och t o m längre än så!

Vare sig det gäller ett läkaryrke eller om man vill bli snickare kan Preo Jobbstart hjälpa den enskilde individen att nå sina mål. Samma gäller för den som vill starta eget företag inom t.ex. livsmedelebutik eller att utveckla en avancerad app.

Vi på Preo tror väldigt mycket på konstellationer, dvs att föra samman flera olika parter till att samverka. Antingen som arbetsgivare-arbetstagare eller en egenföretagare-finansiär.

Preo är verksamt inom utbildning, arbetsmarknad, rekrytering/bemanning, socialt företagande samt IT-konsulttjänster.

BLING

En stiftelse som startades oktober 2014 av Preo tillsammans med Rotary Stockholm-Kista. BLING löser integrationsproblem i samhället genom entreprenörskap där individer från 16 år får hjälp med eget företagande, utveckla idéer eller kompetens. Läs mer om BLING på www.blingit.nu