Söker ni rätt personal för er verksamhet?

Preo Jobbstart hjälper dig som arbetsgivare att hitta kompetent personal samtidigt som arbetsgivare hjälper våra deltagare att komma närmare arbetsmarknaden.

Aktivt stöd

Vi på Preo är en engagerad samarbetspartner vilket betyder att vi är med hela vägen.

 1. Utifrån arbetsgivarens krav/önskemål tar vi fram en lämplig kandidat som har ett Preo certifikat.
 2. Praktik eller anställning?
  • Kandidaterna är försäkrade under praktikperioden där både praktikant och arbetsgivare får stort stöd från en Preo-handledare
  • Vid eventuell anställning erbjuder våra Preo-handledare fortsatt stöd

Bidra till samhället tillsammans med Preo Jobbstart

Våra kandidater befinner sig oftast av olika skäl långt från arbetsmarknaden. Preo arbetar med att motivera, utbilda och ge en värdefull vardag till våra kandidater.

Preo har en tilltro till varje människas förmåga att bidra. Utifrån varje individs unika egenskaper och förutsättningar matchar vi kandidaterna till ett arbete som de själva och arbetsgivaren känner sig trygg med.

De arbetsgivare vi samarbetar med idag har insett att ett samarbete med Preo inte bara ger fördelar till företaget men även fördelar till samhället.

Arbetsgivaren får…

 • En lämplig kandidat
 • Ekonomiskt stöd

Arbetsgivaren ger våra kandidater…

 • Möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden
 • Värdefull mening och social delaktighet

Arbetsgivaren bidrar till samhället genom…

 • Att motverka utanförskap
 • Ökad sysselsättning
 • CSR och samhällsnytta

Bli en samarbetspartner idag

Idag samarbetar Preo med många arbetsgivare runt om i Stockholms län. Våra partners verkar inom flera olika branscher och är väldigt nöjda. Genom Preo’s vårt stora engagemang, underlättar vi kandidatens vardag och arbetsgivarens personalbehov.

Vill du tillsammans med Preo skapa ett hållbart samhälle? Ta kontakt med någon av våra medarbetare.